foto Gerard Boukes
foto Gerard Boukes

Hollandse Luchten

Burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord‑Holland

Hollandse Luchten, hét burgerplatform voor het meten van leefomgeving in Noord-Holland

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen opzoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Schrijf je in!

 

Pilots

De belangrijke doelstelling van de pilot opzet van Hollandse Luchten is het betrekken van burgers rondom data verzameling om zo op basis van nieuwe inzichten een leefbare en duurzame samenleving mogelijk te maken. Door open innovatiemethoden in te zetten in combinatie met het gebruik van betaalbare open hardware en nieuwe digitale mogelijkheden, worden burgers betrokken en ontwikkelen ze handelingsperspectief in het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

doelen

Het uiteindelijke doel is om met alle betrokken partijen te komen tot een fijnmazig en flexibel meetnet waarmee een actueel en gedetailleerd beeld van de kwaliteit van de leefomgeving kan worden gecreëerd. We richten ons daarbij met name op locaties waar de leefomgevingskwaliteit onder druk staat.

onze aanpak

De aanpak van Hollandse Luchten is gebaseerd op eerdere ontwikkelde expertise in het Amsterdam Smart Citizens Lab van Waag.  Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak zoals beschreven in de Citizen Science Toolkit.

 

meetups

Naast de pilots zullen we een aantal meetups in de provincie organiseren. Hierbij zullen we onze kennis overdragen en concreet maken, zodat burgers zelf met metingen kunnen starten in hun eigen omgeving. Wil je zo’n MeetUp bij jou in de buurt organiseren, laat het ons weten via het inschrijfformulier!

partners

In dit project onderzoeken we in opdracht van Provincie Noord-Holland hoe door middel van open source en betaalbare meetsensoren, burgers meer inzicht kunnen krijgen op de luchtkwaliteit in gebieden waar de leefkwaliteit onder druk staat. Hier werken meerdere partners aan mee o.a.: RIVM, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaal, TATA Steel, Smart City Haarlem, Gemeente Zaanstad, Gemeente Haarlem, Buiksloterham Circulair en Waag.