luchtkwaliteit

het probleem

Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk. (bron Longfonds) Het belang van een gezonde leefomgeving wordt steeds evidenter. Het besef dat luchtkwaliteit hier een belangrijk rol in speelt groeit daarom snel.

Dit project biedt kans om bewustwording over luchtkwaliteitsproblematiek te vergroten, in het bijzonder over de rol van de burger hierin. Informatievoorziening over hoe te meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data is hierbij van groot belang. Door de data uit het meten, in combinatie met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden burgers een sterkere gesprekspartner voor de overheid, wat zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen.

sensoren

Sensortechnologie wordt goedkoper en beter. Ook sensoren om kwaliteit van de lucht te meten ontwikkelen zich in rap tempo. Bij Waag hebben we de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar betaalbare sensortechnologie voor luchtkwaliteit. Dit onderzoek blijft in volle gang. Ook bij Hollandse Luchten zullen we kijken hoever we de kwaliteit van de metingen kunnen oprekken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het RIVM en de GGD Amsterdam. De expertise van deze instituten is hard nodig om de kallibratie en ijking te kunnen doen.

De sensoren die zullen worden gebruikt tijdens Hollandse Luchten zijn o.a.:

 

Citizen Sensing

Citizen sensing is een nieuwe manier om de leefomgeving in kaart te brengen. Een belangrijk onderdeel deze leefomgeving is de luchtkwaliteit. Traditioneel gezien wordt luchtkwaliteit gemeten door officiële meetstations van partijen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Deze meetstations geven nauwkeurige maar plaatsgebonden data. Luchtkwaliteit kan echter sterk verschillen per locatie en tijdstip. Omdat er relatief weinig meetstations zijn wordt de luchtkwaliteit op veel locaties of geschat via berekeningen en voorspellingen of niet gemeten waar dat wel belangrijk is. Hoe is de luchtkwaliteit van een basisschool of voetbalclub naast een drukke verkeersweg, bijvoorbeeld, of voor mensen die in de buurt van een fabriek wonen?

Citizen sensing probeert dit gat op te vullen met burgermetingen van luchtkwaliteit. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kan de luchtkwaliteit door heel het land in kaart gebracht worden. Op deze manier kan citizen sensing lokale problematiek aankaarten en biedt het data om verandering teweeg te brengen. Met data kan bijvoorbeeld een nieuw gesprek op gang gebracht worden dat gebaseerd is op een beter inzicht van de situatie. Ook kunnen oplossingen beter worden afgestemd op de werkelijke lokale situatie. Het RIVM onderzoekt dit van hun platform Samen Meten aan Luchtkwaliteit. In de volgende video leggen ze uit waarom dit belangrijk is.

Waag en Citizen Sensing

Voor Waag is Hollandse Luchten een belangrijk project binnen haar onderzoek naar burgergedreven dataverzameling over de kwaliteit van leefomgeving. Waag deed hier eerder in Europees verband onderzoek naar onder de noemer Making Sense. In samenwerking met o.a. Barcelona, Pristina (Kosovo) en Amsterdam werd in negen pilots gekeken naar dit soort onderzoek. Over dit project verscheen de documentaire: Citizen Science Revolution. 

Stikstofdioxide (NO2) Fijn stof (PM10) Fijn stof (PM2,5) Ultra Fijn stof (UFP) Roet (EC/BC)
Wat is het? Een gas. Verzamelnaam voor alle (stof)deeltjes in de lucht, kleiner dan 10 micrometer (μm). Fijnere fractie van fijn stof, kleiner dan 2,5 μm. Kleiner dan 0,1 μm. Elementair koolstof. Ontstaat bij samenklontering van ultra fijn stof.
Bronnen Met name wegverkeer en industrie. Wegverkeer, verbrandingsprocessen, veehouderijen en natuurlijke bronnen. Wegverkeer, verbrandingsprocessen en natuurlijke bronnen. Wegverkeer, verbrandingsprocessen, opstijgen/landen vliegtuigen. Met name wegverkeer.
Effecten Longirritatie, verminderde weerstand, infecties van de luchtwegen. Chronische blootstelling aan huidige NO2 niveaus leidt tot gemiddelde levensduurverkorting van 4 maanden. Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden. Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden. Bij blootstelling aan zeer hoge hoeveelheden ultrafijn stof, treden (tijdelijke) effecten op het systeem van hart en bloedvaten en het ademhalingssysteem op. Lange termijn effecten zijn nog onvoldoende bekend. Elke 0,5 μg roet per m3 lucht extra waar mensen langdurig bloot aan staan, leidt tot een levensduur verkorting van gemiddeld 3 maanden.
Normen Jaargemiddelde grenswaarde: 40 μg/m3. Uurgemiddelde grenswaarde van 200 μg/m3 mag niet meer dan 18 keer/jaar overschreden worden. Jaargemiddelde grenswaarde: 40 μg/m3. Etmaalgemiddelde: 50 μg/m3 mag niet >35 keer/jaar overschreden worden. Jaargemiddelde grenswaarde: 25 μg/m3. Vanaf 2020 is de grenswaarde 20 μm/m3. Er zijn voor ultrafijn stof geen wettelijke grenswaarden. Er zijn voor roet geen wettelijke grenswaarden.
Waarden in Nederland? Nederlands jaargemiddelde 2014: ruim 15 μg/m3. Randstad gemiddelde: 22-25 μg/m3. Langs hoofdwegennet en in drukke stedelijke straten: oplopend tot boven de norm van 40 μg/m3. De gemiddelde concentraties variëren voor PM10 tussen de 18 μg/m3 (Noord-Nederland) en 22 μg/m3 (grote steden en zuidelijke helft van Nederland). Voor PM2,5 de variëren concentraties tussen de 11 en 15 μg/m3. De gemiddelde waarde is ca. 12 μg/m3. Uurgemiddelde concentraties UFP liggen tussen de 5.000 en in extreme gevallen 100.000 deeltjes per cm3. De gemiddelde roetconcentratie in drukke straten is 1,5 -2,0 μg/m3, in stedelijk gebeid 0,9 -1,5 μg/m3 en in de gebieden buiten de steden 0,5 -1,0 μg/m3.
Eisen aan meting en onzekerheid Over een langere periode (enkele weken) gemiddeld, dient de onzekerheid niet boven de  10 μg/m3 te komen. Het is belangrijk om het daggemiddelde te bepalen en hogere (30-50 μg/m3) en lagere (10-20 μg/m3) daggemiddelden te kunnen onderscheiden. De PM2,5 concentraties zijn altijd iets lager dan die van PM10. De vereiste nauwkeurigheid is dan minimaal vergelijkbaar met die voor PM10. Omdat er geen eisen aan de concentraties ultrafijn stof worden gesteld zijn er ook geen eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld. Omdat er geen eisen aan de concentraties roet  worden gesteld zijn er ook geen eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld.

bron: https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/stoffen