Regio IJmond

De pilot in regio IJmond is geconcentreerd rond het gebied van de Tata Steel fabriek. De luchtvervuiling in het gebied is voor een deel terug te leiden naar de uitstoot van de fabriek. Wie naar de meest recente cijfers kijkt van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), ziet dat de uitstoot van Tata Steel tussen 2014 en 2017 alleen maar is toegenomen. Na kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven is Tata Steel met 6,8 miljoen ton CO2 die het in 2017 de lucht inblies het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Het omvangrijke hoogoventerrein loopt deels door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en vooral Velsen, onlangs door onderzoeken van het Centraal Bureau van de Statistiek uitgeroepen tot de vieste gemeente van het land, vooral door de uitstoot van koolstofdioxide. Ook gemeente Wijk aan Zee en IJmuiden zullen betrokken worden bij deze pilot.

Het doel van de pilot is een beter en meer gedetailleerd inzicht krijgen in de kwaliteit van de lucht rondom de Tata Steel fabriek. De eerste bijeenkomst zal in April plaatsvinden. Metingen zullen vanaf Juni beginnen en minimaal een jaar duren. Halverwege, rond December zullen de eerste tussenresultaten worden besproken. Meer informatie volgt snel!